THOMAS SABO Charm-Einhänger »FC Bayern Lebkuchenherz, FCB_0011-007-10«